Jego pierwsze dzieło architektoniczne, które od razu zapewniło mu sławę, stanęło na pograniczu dwóch epok ? gotyku i renesansu. Jemu to bowiem powierzono ukończenie rozpoczętej pod koniec XIII wieku gotyckiej katedry florenckiej Santa Maria de! Fiore. Brakowało jej jeszcze ogromnej kopuły, przewidzianej na skrzyżowaniu dwóch naw świątyni ? głównej i poprzecznej. Brunelleschi teoretycznie opracował nowy, nie znany i nie stosowany dotychczas system konstrukcji kopuły. Jej…