Niepełnosprawność nie powinna być powodem wykluczenia danej osoby z życia społecznego. Niestety, choć młodzi Polacy chętnie integrują się z osobami niepełnosprawnymi, wciąż pozostaje wiele problemów. Głównym problemem okazują się bariery architektoniczne. Strome schody, brak podjazdów oraz wind, wysokie progi w takich miejscach, jak urzędy czy publiczne biblioteki-oto przeszkody, które wielu osobom niepełnosprawnym utrudniają prowadzenie normalnego życia. Na szczęście współczesne budowle coraz częściej uwzględniają potrzeby osób…