Działanie elektrolityczne jest wywoływane przepływem przez organizm prądu o natężeniu większym od dopuszczalnego w danych warunkach. Działanie to może wywołać zaburzenia rytmu pracy serca, utratę przytomności o różnym okresie trwania, zaburzenia funkcji ośrodków centralnego układu nerwowego, a w szczególnie niekorzystnych warunkach nawet natychmiastową śmierć porażonego w wyniku zatrzymania czynności serca. Działanie dynamiczne powoduje skurcz mięśni. Na podstawie badań stwierdzono, że już przy prądzie o natężeniu…