Hydraulika, zgodnie z definicją, jest nauką zajmującą się badaniem praktycznych zastosowań różnego rodzaju cieczy, a przede wszystkim wykorzystaniu ich przepływu w rurach, rzekach czy kanałach, lecz także ograniczaniem tego ruchu za pomocą specjalnych urządzeń lub miejsc, do których zaliczyć możemy niektóre typy wiatraków lub zbiorników. Jedną z gałęzi tej dziedziny jest hydraulika siłowa, której poświęcona będzie dalsza część tego artykułu. Jedymi z największych, przełomowych wynalazków…