Przeprowadzenie skutecznego i nieuciążliwego remontu nie byłoby możliwe bez zapewnienia odpowiedniego zaplecza placu budowy. Do podstawowych powinności wykonawcy prac należy zwłaszcza zagwarantowanie bezpiecznego i łatwo dostępnego dla pracowników miejsca składowania odpadów. Podstawowym materiałem, który powstaje w wyniku prac budowlanych, jest gruz. Ze względu na ryzyko wysokiego zapylenia musi być on składowany ze szczególną dbałością i starannością. Rozwiązaniem na takie wyzwanie są kontenery na gruz, dzięki…