Nie wszystkie wsie w Polsce mają bezpośrednie połączenie z siecią wodociągową. Zapewnienie dostępu do wody dla zabudowań na terenie gospodarstwa spada zatem na gospodarza, właściciela, który jest zmuszony zapewnić instalację wodną i kanalizacyjną. W przypadku dostępu do bieżącej wody sprawa jest prosta - należy wykonać studnię, głęboki dół do którego będą zbierać się wody, którymi wypełniona jest ziemia, sprawiając, że utworzy się tam zbiornik wodny.…