W pomieszczeniach, w których wymagana jest ochrona dodatkowa od porażeń ? w zależności od podanego przez Rejon Energetyczny systemu ochrony od porażeń ? stosuje się zerowanie lub uziemienie ochronne. Instalacja ochronna przy systemie zerowania sprowadza się do przyłączenia do przewodu zerowego (w którym nie wolno umieszczać zabezpieczeń i łączników) obudów urządzeń elektrycznych (oprócz urządzeń o podwójnej izolacji) oraz styków ochronnych gniazd wtyczkowych. W systemie uziemienia…