Obróbka skrawaniem CNC Wykonywanie usługi seryjnej na potrzeby klienta zgodnie z dostarczoną przez niego dokumentacją techniczną przy wykorzystaniu nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz wszystkoch niezbędnych środków do poprawnego wykonania detali. Obróbka plastyczna Wykonywanie usługi seryjnej na potrzeby klienta zgodnie z dostarczoną przez niego dokumentacją techniczną przy wykorzystaniu pras mimośrodowych, walcarki do gwintów oraz wszystkich niezbędnych środków do poprawnego wykonania detali, włącznie z wykonaniem specjalnych…