Nie ma wcale końca praca nad utrzymywaniem funkcjonowania dowolnego systemu, urządzenia lub organizacji pożytku publicznego na zadowalającym poziomie. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że cały proces nie kończy się na oddaniu wybudowanego systemu do użytkowania ludności i nie zaczyna się wraz z tym, kiedy Projekty wod-kan Trójmiasto zaaprobuje. Dlatego należy mieć to na uwadze i pilnować jak kalendarzowych świąt w Polsce żeby te wszystkie…