O co właściwie chodzi z tymi termistorami? Prąd rozruchowy odnosi się do maksymalnego, chwilowego prądu wejściowego powstałego, gdy zasilanie jest związane z elektronicznym systemem. Układ DC ma kondensator wejściowy, a system wejściowy AC ma prostownik wejściowy oraz kondensator, który może wykazywać wysoki prąd rozruchowy, gdy włączony jest sprzęt towarzyszący. Jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu zminimalizowania tego prądu rozruchowego, może to spowodować uszkodzenie urządzeń…