Przebieg oczyszczania nieczystości jakie przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonują przechodzi dwa etapy. Pierwszy etap polega na tym, że nieczystości trafiają do specjalnego osadnika gdzie zachodzi oddzielanie cieczy od osadu, następnie zachodzi proces fermentacji tego osadu przy udziale bakterii beztlenowych i dochodzi do częściowego upłynnienia. Kolejny etap to przepływ ścieków przez odpowiednie filtry gdzie ścieki kierowane są do ostatniego obwodu czyli doczyszczania tlenowego i już następnym krokiem…