Myśląc "tworzywa sztuczne" zwykle widzimy coś plastikowego: butelkę PET, rurę PCV. A przecież PCV i PET to nie wszystko. W bardziej szczegółowym znaczeniu możemy przyjąć, że tworzywem sztucznym jest materiał składający się z wytworzonych sztucznie, nie występujących w naturze polimerów syntetycznych lub ulepszonych o np. wypełnienia, barwniki czy włókna tworzywa naturalne.  Zamiast terminu tworzywa sztuczne lepiej jednak stosować tworzywa polimerowe, gdyż to właśnie zawartość polimeru…